Zemní práce

  • Demontáž starého oplocení
  • Odvoz a likvidace odpadu spojeného s rekonstrukcí oplocení
  • Příprava terénu
  • Geodetické zaměření
  • Samotná realizace oplocení
  • Výkopové práce